Úpravna vody Kouty 2007

dodávky armatur pro pitnou vodu, převážně uzavírací klapky s elektropohony