VDJ Brno - ulice Presslova 2008

Přírubové uzavírací klapky DN 800, DN 1200 s el. pohony, monážní vložky, šoupátka.