Protipovodňová ochrana na Vltavě 2012

Koncové plastové HDPE klapky DN600.